Goede zorgen … mooie bomen … sterke wortels …

Road to Roots

FIAC-Horizon vzw beschikt reeds verschillende jaren over een uitgebouwde rootswerking. Steeds vaker vinden interlandelijk geadopteerden en/of hun adoptieouders de weg naar de dienst met vragen rond hun adoptie, afkomst, achtergrond en roots. In sommige situaties leidt dit tot een rootsreis.

Via het ‘Road to Roots’ programma proberen we jullie bij te staan in deze persoonlijke zoektocht naar jouw roots, los van waar je geboren bent of wie je adoptie destijds heeft omkaderd. We gaan samen op weg, en je kan rekenen op een multidisciplinair team van medewerkers die samen zorgen voor een goede omkadering, aanpak, ondersteuning en begeleiding van jouw zoekproces. Dit alles op jouw tempo waarbij jij aangeeft welke de volgende stap is die we samen nemen. Daarnaast kan je, indien je dit wenst, contacten leggen met andere geadopteerden die jullie reeds voorgingen en er voor jullie willen zijn.

Via deze website willen we je informeren en thuisbrengen in het Road to Roots programma van FIAC-Horizon vzw.  De site is een 'work in progress' en voortdurend in beweging naargelang de noden van zijn bezoekers of gebruikers, de veranderende tendensen en nieuw vergaarde info, kennis of ervaringen. Sommige pagina's bevinden zich momenteel nog 'under construction' wat betekent dat ze nog verder worden afgewerkt en aangevuld vooraleer effectief online te komen maar de start is alvast gemaakt! 

Met vragen rond roots kan je bellen naar ‘Road to Roots’ op het nummer +32 (0)14 49 00 13 of je stuurt een e-mail naar info@roadtoroots.be 

Ook als je bepaalde inzichten of informatie met ons wil delen, je je mischien wel geroepen voelt om op één of andere manier mee te werken of je in te zetten inzake rootswerk, iets kan en wil betekenen voor andere geadopteerden en daar wat van je tijd in wil steken... dan horen we dat graag. We zullen trachten jouw bijdrage te integreren zodat ze andere geadopteerden met zoek- of rootsvragen ten goede komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptieweek 2020


In het kader van de nazorg en begeleiding bij Roots-vragen die FIAC-Horizon aanbiedt aan geadopteerde jongeren van de herkomstlanden Filippijnen, Thailand, Ethiopië, Zuid-Afrika, Chili, ... organiseert FIAC-Horizon vzw een 'Adoptieweek'. Tijdens deze week bieden we van maandag t.e.m. vrijdag een lezing, workshop, creatieve sessie, verhaal door geadopteerde,... in verband met adoptie(kinderen) aan voor alle adoptiefamilies en/of -kinderen die in het verleden in België zijn toegekomen.

Alle sessies worden in het Nederlands gegeven.

Deze week zal doorgaan tijdens de Herfstvakantie, dit jaar van maandag 2 november t.e.m. zaterdag 7 november. De week zal doorgaan in Geel. Gezien de onvoorspelbaarheid van het laten plaatsvinden van dergelijke week, rekening houdend met de huidige situatie van COVID-19, zouden we de lezingen ed. telkens openstellen voor een beperkt aantal mensen. Indien we merken dat er grote interesse voor iets is, zullen wij de mogelijkheid bekijken om het onderwerp 2 keer in te plannen of mensen de mogelijkheid geven via digitale weg te volgen (indien mogelijk).

Het volledige programma vind je hier

Inschrijven kan via deze link

Events & Info