Herkomstlanden

In de meeste herkomstlanden ziet men de kinderen die ze destijds via interlandelijke adoptie hebben zien vertrekken, ook weer graag terugkomen. Doorgaans is de ontvangst na zo vele jaren erg hartelijk en verwarmend.

De overheden en instanties die destijds betrokken waren in jouw adoptie zijn het er echter over eens: ieder zoekpoces en/of eventuele rootsreis vraagt de nodige voorbereiding, begeleiding en omkadering. Verder vraagt men dat de geldende regels inzake roots van het herkomstland worden gerespecteerd en dat men dit bijzonder en emotioneel avontuur best aanvat wanneer men er - zo goed als mogelijk -"klaar" voor is. 

In veel landen speelt meerderjarigheid hierbij een belangrijke rol en daarnaast ook een goede samenwerking met de adoptiediensten in de ontvangende landen. Maar ook vóór je meerderajrigheid kan er al rond je afkomst en roots gewerkt worden en kan je jezelf al beginnen voorbereiden op een latere rootsreis. Road to Roots kan je hierin op weg helpen. 

Hiernaast vind je meer informatie over adoptie en rootsregelgeving in de herkomstlanden waarmee we het meest vertrouwd zijn inzake roots en zoektochten. Dit wil echter niet zeggen dat we in andere landen geen ervaringen hebben opgedaan inzake rootsvragen of zoekwerk hebben verricht, al dan niet met wisselend succes. Dus als jouw geboorteland hiernaast (nog) niet vermeld staat, geen nood, neem dan eerst even contact met ons op en dan bekijken we samen naar welke info je precies op zoek bent!