Adoptieprocedure

In Chili wordt op het vlak van interlandelijke adoptie samengewerkt met SENAME, de Chileense centrale autoriteit inzake adoptie. SENAME staat voor 'Servicio Nacional de Menores de Chile' en is een onderdeel van het Internationaal Departement voor Adoptie. 

Een adoptiebemiddeling in het herkomstland Chili verloopt in de regel als volgt: 

 • kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van hun dossierbeheerder wordt alles vertaald, gelegaliseerd en klaargemaakt om verstuurd te worden naar Chili.
 • Wanneer de kandidatuur van de kandidaat-adoptieouders wordt goedgekeurd, worden ze opgenomen in een lijst met kandidaat-adoptieouders. Het is SENAME die deze lijst beheerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kandidaat-adoptieouders die permanent verblijven in Chili en anderen.
 • SENAME zoekt naar een geschikte familie voor hun adopteerbare kinderen. Hiervoor gaat men eerst op zoek in de regio waar het kind heeft verbleven. Daarna buiten de regio, in heel het land. Indien er voor het kind geen Chileense kandidaat-adoptieouders worden gevonden, zal het op de lijst voor interlandelijke adoptie geplaatst worden.
 • SENAME is bevoegd om een kind aan kandidaat-adoptieouders te matchen. 
 • SENAME maakt een kindvoorstel op en bezorgt dit aan de buitenlandse adoptiedienst. Het kinddossier bevat de medische geschiedenis van het kind, de achtergrond van het kind, schoolresultaten, foto’s en het vonnis waarin het kind adoptabel werd verklaard.
 • De buitenlandse adoptiedienst vraagt goedkeuring van de matching aan het VCA.
 • Pas na goedkeuring door het VCA wordt het kind voorgesteld aan de kandidaat-adoptieouders. Dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor het eerst komt het langverwachte kind concreet in beeld.
 • Voor sommige, moeilijker te plaatsen kindprofielen wordt er door SENAME een prospectie gedaan.
 • Nadat kandidaat-adoptieouders een voorgesteld kind geaccepteerd hebben, wordt de afreis gecoördineerd door de wettelijke vertegenwoordiger van de buitenlandse adoptiedienst ter plaatse. Deze spreekt daarbij af met de coördinator van SENAME.
 • Adoptieouders reizen naar Chili en zullen 8 to 12 weken ter plaatse blijven in het kader van de juridische adoptieprocedure.
 • Een adoptie uitgesproken in Chili, is een VOLLE adoptie.              

 

Photo by Max Cossio from FreeImages, Chardonnay vineyards