Adopties uit Colombia

Adoptiediensten

Voor Vlaanderen werd de bemiddeling voor adopties vanuit Colombia werd in het verleden waargenomen door twee erkende interlandelijke adoptiediensten: Interadoptie/Hogar in Antwerpen en Adoptiewerk Vlaanderen in Hasselt. Beide organisaties werkten in Colombia samen met het Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Het ICBF is een overheidsinstantie, het Colombiaans Instituut voor Welzijn en Familie, en tegelijkertijd ook de Colombiaanse centrale autoriteit inzake internationale adopties. Het ICBF behoort tot het Ministerie van Sociale Zaken. Het ICBF heeft een hoofdkantoor in Bogotá en heeft daarnaast regionale kantoren in elke provincie verspreid over het land. De Colombiaanse kinderbeschermings- en adoptiewetgeving bestond al voor de start van interlandelijke adoptie, waardoor het in het verleden voor kandidaat-adoptanten moeilijk was om vanuit Colombia op eigen houtje een kind te adopteren.

Kinderen die terecht kwamen in het kinderbeschermingssysteem van de overheid, werden in tehuizen van het ICBF geplaatst of ondergebracht in pleeggezinnen. Dit waren vaak gezinnen uit de middenklasse die werden gecontroleerd en vergoed door het ICBF.

Moeders die afstand wilde doen kregen via het ICBF begeleiding: er werden gesprekken gevoerd met de moeder om te kijken of er andere opties waren voor het kind, of het kon worden opgevangen door familie. Als het kind door een ouder werd afgestaan, werden de gegevens van de ouder(s) genoteerd, al bleken ze later niet altijd niet correct. Als de moeder onbekend was, werd eerst naar de moeder gezocht en indien ze niet gevonden werd, kwam het kind onder het gezag van het ICBF. De kindverslagen waren meestal uitgebreid. De kinderen die via het ICBF werden geplaatst waren vaak iets ouder dan de kinderen uit de privétehuizen.

Naast de tehuizen van het ICBF werd er ook een klein aantal kinderen uit privétehuizen geplaatst (o.a. FANA en La casita de Nicolás). Het betrof tehuizen met een licentie en dus onder de controle het ICBF. Adopties uit de privétehuizen waren kostelijker dan adoptieplaatsingen via het ICBF. Dit omwille van hogere personeelskosten en betere voorzieningen. Inzake roots en zoekwerk hebben de tehuizen een samenwerking met het rootsprogramma van het ICBF (zie verder). 

   

FANA                                                                                   La casita de Nicolás

Voor beide adoptiediensten werden de contacten in Colombia met het ICBF ter plaatse waargenomen door Mevrouw Anneke de Graaf. Als contactpersoon nam zij ook de begeleiding van de adoptieouders tijdens de adoptieprocedure in Colombia ter harte. Anneke heeft nog regelmatig contact met geadopteerden en/of hun adoptieouders, soms ook in het kader van rootsvragen en/of reizen.

Heden is er geen samenwerkingsverband meer tussen het ICBF en een erkende Vlaamse adoptiedienst voor de plaatsing van kinderen uit Colombia in Vlaamse adoptie gezinnen. FIAC besliste in 2015 om de lopende samenwerking met het ICBF niet meer te verlengen.

Het ICBF heeft een procedure en een aparte afdeling die zich bezighoudt met roots en zoekvragen van geadopteerden van Colombiaanse afkomst.