Partners

Naast Road to Roots zijn er nog andere organisaties in Vlaanderen en ver daarbuiten waar geadopteerden, jong en ouder, terecht kunnen voor informatie, dienstverlening, ondersteuning en/of lotgenotencontact. Verder zijn er op social media diverse (internationale) groepen actief, voor en door geadopteerden. Groepen die dit wensen, kunnen ons de nodige info bezorgen zodat we jullie, indien gewenst, vlot met elkaar in contact kunnen brengen. 

Hier een eerste greep uit het aanbod, dat in de toekomst nog verder uitgbreid zal worden:

 • Te Awa: organisatie voor en door geadopteerden. Maandelijks organiseren ze allerlei activiteiten. 
 • a-Buddy: voor en met geadopteerden. Op de website vind je verhalen, kan je (anoniem) chatten en/of een vaste buddy aanvragen. Ze organiseren ook evenementen voor geadopteerden en hun omgeving.
 • Adoptie Schakel: besloten facebookgroep voor geadopteerden, kinderen en adoptieouders in België 
 • Afstammingscentrum: onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over hun afstamming terechtkan
 • a-Search: geadopteerd en op zoek? De website informeert en helpt je misschien al een eind op weg.  
 • APU: Adopted People United. APU ontstond 14 jaar geleden in Limburg uit nood aan een forum voor
  geadopteerde jongeren. Centraal staat het contact met bondgenoten, het bespreken van adoptiegerelateerde thema’s, maar ook fun en gezelligheid zijn gegarandeerd.
 • Geadopteerd.be: belangengroep geadopteerden. Adoptie door de bril van geadopteerden...
 • Steunpunt Adoptie: biedt als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen, tijdens alle fasen van het adoptieproces, informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen. 
 • VCA: Het Vlaams Centrum Adoptie: staat in voor het Vlaams adoptiebeleid. Het respecteert en behartigt hierbij maximaal de rechten, belangen en kansen van alle betrokken kinderen. Je kan bij hen terecht voor een dossierinzage.         
 • VAG: Vereniging voor adoptiekind en gezin.
 • Stichting Los Ijos: Nederlandse stichting met jarenjange ervaring in het organiseren van Rootsreizen naar en in Colombia. 
 • Heber Solidarité Ethiopie: heberasbl@yahoo.com
 • FIOM (Afstammingscentrum Nederland): hier vind je uitgebreide informatie over zoeken naar verwanten via internationale DNA Databanken. Een eigen afstammingscentrum voor Vlaanderen is in de maak en bevindt zich momenteel in fase van oprichting.