Adoptieprocedure

De adoptiedienst Fiac werkt in de Filippijnen al sinds de jaren negentig met Parenting Foundation als bemiddelaar. Parenting Foundation is de locale partner en behoort tot de groep van de ‘Caring Agencies’ (vrij vertaald: organisaties of diensten voor kinderzorg)
De overheidsdienst inzake adoptie is nog steeds ICAB, de IIntercountry Adoption Board. ICAB is de Filippijnse nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. ICAB maakt deel uit van het DSWD, het Department of Social Welfare and Development of het Ministerie van Sociaal Welzijn. Fiac heeft vandaag nog altijd een lopende samenwerking met de Filipijnse overheden en partners en verzorgt dus nog steeds de plaatsing van kinderen die nood hebben aan een permanente thuis vanuit dit herkomstland.

                                                                                                                                                  

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Filippijnen verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van hun dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Parenting Foundation in de Filippijnen.
 • Parenting Foundation reviseert en dient het dossier in bij ICAB, de bevoegde autoriteit.
 •  ICAB bestudeert het dossier en na aanvaarding komen de kandidaat-adoptieouders op de officiële wachtlijst terecht.
 • Een voorstel van matching van een kind met de toekomstige adoptieouders gebeurt door maatschappelijke assistenten, die de kinderen goed kennen.
 • ICAB bevestigt de toewijzing en stuurt het kinddossier naar Fiac.
 • Fiac ontvangt de kindstudie. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor het eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan zowel Parenting Foundation als ICAB op de Filippijnen.
 • Na ontvangst van de aanvaarding, start men ginder met het klaarmaken van de nodige documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De procedure tussen toewijzing en effectieve afreis kan 4 tot 6 maanden bedragen. Pas wanneer alle documenten klaar zijn, geeft  Parenting Foundation de ‘go ahead’ waarop de toekomstige adoptieouders kunnen afreizen. 
 • Kort na deze 'go ahead' kan het adoptiegezin ook effectief vertrekken en wordt men door de social workers van Parenting Foundation ter plaatse opgevangen en begeleid.
 • Kandidaat-adoptieouders verblijven doorgaans 10 tot 14 dagen ter plaatse.
 • De juridische procedure tot 'volle adoptie' gebeurt in België en volgens Belgisch recht. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België. Deze juridische adoptieprocedure wordt ingezet vooraleer het kind 6 maanden in België is.
 • De familierechtbank hier kan in principe de adoptie niet uitspreken vooraleer de Filippijnse overheid (ICAB) een ‘Affidavit to Adoption’ heeft afgeleverd en verzonden. Dit document wordt pas opgestuurd wanneer ICAB de 3 vereiste follow-up rapporten inzake eerste integratie heeft geëvalueerd. De Affidavit is de toestemming om in België de adoptieprocedure verder af te handelen.