Roots & Zoeken

 

Photo by Joy Curilan from FreeImages

 

“Don’t say goodbye, cause goodbye means walking away, and walking away means forgetting …”

 

Instantie 

Het ‘Post Adoption Services Program’ van ICAB stoelt op een samenwerking met de lokale partners, de ‘Child Caring Agencies’ en de buitenlandse partners, zijnde de centrale autoriteiten of de buitenlandse erkende adoptiediensten. Het ‘Post Adoption Services Program’ van ICAB voorziet:

  • Communicatie tussen alle betrokken partijen binnen de adoptiedriehoek
  • Aanspreekpunt voor terugkerende geadopteerden en hun adoptieouders met interesse in een bezoek aan hun geboorteland (Motherland Tour)
  • Bijstand bij zoekvragen, vraag tot dossierinzage, vraag tot bezoek aan de instelling waar de geadopteerde destijds verbleef 
  • Zoekwerk en/of bijstand verlenen bij de voorbereiding van een eventuele ontmoeting met de biologische ouder(s) of familie. 

Regelgeving Roots & Zoeken

Rootsonderzoek en/of een dossierinzage door de geadopteerde kan indien hij of zij de meerderjarigheid (18 jaar volgens Belgisch recht) alsook de nodige emotionele rijpheid heeft bereikt.

Een verzoek tot rootsonderzoek en/of ontmoeting met de geboorteouder(s) en/of verwanten komend van adoptieouders wordt enkel in overweging genomen indien deze in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van de meerderjarige geadopteerde.

Een uitgebreide voorbereiding, dat wil zeggen zoek- en reüniebegeleiding en/of therapie voor zowel de geadopteerde als de biologische ouder/familie is cruciaal in elk zoekproces. ICAB waakt erover dat dit plaatsvindt in de aanloop naar elke rootsreis. De buitenlandse partners (adoptiediensten) dienen hier garant voor te staan.

Procedure

ICAB vereist een schriftelijk verzoek via de buitenlandse adoptieorganisatie, in naam van de geadopteerde en eventueel zijn  of haar respectievelijke adoptieouders, waarin verzocht wordt gebruik te maken van de ‘Post Adoption Services’ van ICAB.

Indien het de geboortefamilie is die in contact wenst te komen met hun biologisch kind, is het de Regionaal Directeur van het betrokken DSWD-Field Office die dit verzoek indient namens het geboortegezin.

Ieder schriftelijk verzoek neemt gemiddeld één tot twaalf maanden coördinatie in beslag (via telefoon, fax, e-mail, brief en zelfs zeer discrete aankondigingen in de media) tussen ICAB, de lokale partners (DSWD of Child Caring Agency) en de buitenlandse adoptiedienst.

Photo by normatta from FreeImages, Anawangin Cave