Adopties uit Chili

Chili werd in de jaren 80 van de vorige eeuw een herkomstland voor wat betreft internationale adoptie en zo werden er via dit kanaal een aantal Chileense adoptiekinderen geplaatst via de toenmalige adoptiediensten, waaronder Interadoptie en Adoptiewerk Vlaanderen. In 2004 werden deze diensten samen FIAC.

De samenwerking en bemiddeling verliep in de jaren 80 en verder o.a. via Zuster Lucienne Hardy uit Bilzen, die in Chillan, Chili het kindertehuis Hogar Esperanza runde en Zuster Elisa Mottard, die als missiezuster werkzaam was in het kindertehuis “Hogar Nuestra Señora de la Paz” in El Carmen. Hierover is ook een boek verscheven. Heel wat Chileens geadopteerden hebben in het verleden via hen terug connectie gemaakt met hun afkomst en roots. Sommigen van hen reisden naar Chili en deden er vrijwillegerswerk in de respectievelijke opvangtehuizen voor kinderen in nood. 

Later werd er gewerkt met wettelijke vertegenwoordigers van de diensten ter plaatse. Zijn behartigden de belangen van de diensten en van de toekomstige adoptieouders bij SENAME, de centrale adoptieautoriteit in Chili.

De kinderen die sinds 2015 door de adoptiedienst FIAC vanuit Chili via een adoptiebemiddeling in Vlaamse gezinnen werden geplaatst, waren doorgaans kinderen van 6 jaar of ouder op het moment van hun adoptie. 

De sterkte van het herkomstland Chili als kanaal is de goede opvang en begeleiding van de kinderen ter plaatse. De meeste kinderen hadden voor de adoptieprocedure reeds deelgenomen aan een re-integratieproject en/of een therapeutisch programma met de oorsprongsfamilie.

Van overheidswege worden zowel de biologische verwanten als de kinderen zelf geobserveerd en worden hun opvoedingsmogelijkheden grondig onderzocht. Bij twijfel over de garanties tot een veilig opgroeien, kunnen de kinderen via begeleidingsprogramma’s geplaatst worden via adoptie. Vaak zijn de kinderen al een paar jaar uit de oorsprongsfamilie weg en is het contact met hun geboortefamilie al erg verwaterd op het moment dat de adoptabiliteit officieel wordt uitgesproken.

De informatie over de te plaatsen kinderen die kandidaat-adoptiegezinnen krijgen is zeer uitgebreid. 

Heden worden er geen adoptieplaatsingen uit Chili meer verwezenlijkt. De Vlaamse centrale autoreit inzake adoptie, VCA, heeft in 2019 en tot nader order de werking met het kanaal opgeschort en op non-actief geplaatst. Als reden hiervoor geeft VCA aan dat de Chileense te plaatsen kinderen een te zwaar belaste achtergrond met zich meedragen waarmee zij niet voldoende terecht kunnen in de huidige Vlaamse hulpverlening. 

 

Photo by Michel Meynsbrughen from FreeImages, palafitos