Roots & Zoeken

Instantie

De overheid of centrale autoriteit inzake adoptie SENAME doet dienst als aanspeekpunt indien je rootsvragen hebt, een rootsreis naar je geboorteland Chili en eventueel een zoektocht naar biologische familie plant. 

Onder een 'zoektocht naar je afkomst' verstaat Sename de reeks acties die een geadopteerde onderneemt om contact te maken met zijn biologische verleden, ofwel om ouders en familie te ontmoeten en/of om algemene informatie te verkrijgen over de zwangerschap en de omstandigheden die destijds hun adoptieproces hebben veroorzaakt. 

Het ‘Origin Search Program’ van SENAME stoelt op een samenwerking met de lokale instellingen of tehuizen, de vertegenwoordigers van de buitenlandse diensten in Chili en de buitenlandse partners, zijnde de centrale autoriteiten of de buitenlandse erkende adoptiediensten. Het rootsprogramma van Sename voorziet:

  • Communicatie tussen alle betrokken partijen binnen de adoptiedriehoek
  • Aanspreekpunt voor terugkerende geadopteerden en hun adoptieouders met interesse in een bezoek aan hun geboorteland
  • Bijstand bij zoekvragen, vraag tot bezoek en eventueel dossierinzage ter plaatse, vraag tot bezoek aan de instelling waar de geadopteerde destijds verbleef
  • Zoekwerk en/of bijstand verlenen bij de voorbereiding van een eventuele ontmoeting met de biologische ouder(s) of familie.

Regelgeving

Degene die bij Sename informatie opvraagt in verband met zijn of haar adoptie en afkomst, moeten ouder zijn dan 18 jaar. Als je jonger dan 18 bent, kunnen je adoptieouders dit namens jou doen.

Procedure

SENAME doet dus dienst als aanspeekpunt indien je rootsvragen hebt, een rootsreis naar je geboorteland of een zoektocht naar biologische familie plant. Zij nemen alle zoekwerk verder op via hun uitgebouwd rootsprogramma. Tijdens voorgaande kanaalonderzoeken in Chili werd FIAC hier uitgebreid over geïnformeerd en aangemoedigd om Sename te contacteren indien geadopteerde jongeren hen willen bereiken en om hun bijstand verzoeken. De visie en de werking van hun rootsprogramma met oog voor het begeleidend aspect werd destijds al als zeer positief ervaren. 

Om toegang te krijgen tot dit 'Origin Search Programme' van Sename, moet je via hun website een formulier invullen. Dit is een belangrijke eerste stap. Gebruik hiervoor browser Internet Explorer 8. Het is een Spaanstalig document, en indien je de Spaanse taal (nog) niet machtig bent, zetten we je graag op weg. We helpen je om je verzoek correct in te vullen.

Daarnaast dien je bijkomend een persoonlijke motivatiebrief op te maken waarin je aangeeft wie of wat je precies wil (uit)zoeken, welke je wensen en/of verwachtingen zijn inzake roots. Ook hierin kunnen en willen we je bijstaan. 

Van zodra je formulier bij Sename is ingediend, zal de maatschappelijk werker belast met rootsvragen je verzoek ter harte nemen en, afhankelijk van je vragen, mogelijk zoekwerk aanvatten, opstarten en coördineren. Je wordt van de vorderingen op de hoogte gehouden en alle informatie die naar boven komt zal op een begeleide manier tot bij jou komen. 

Mocht je reisplannen hebben, dan kan je bij Road to Roots terecht voor gerichte informatie, advies en extra begeleiding bij het voorbereiden van je eigenlijke rootsreis. 

Een uitgebreide voorbereiding met begeleiding voor zowel de geadopteerde als de biologische ouder(s)/familie is cruciaal in elk zoekproces. Ook Sename raadt dit aan in de aanloop naar elke zoektocht en/of rootsreis. De lokale en buitenlandse partners kunnen hier mee garant voor staan.

Contactgegevens Sename - Origin Search Program: 

Pablina Méndez Riquelme
Coordinadora Búsqueda de Orígenes
Trabajadora Social
Departamento de Adopción.
SENAME
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Gobierno de Chile