Adoptieprocedure

 

Het Ministry of Social Development and Human Security regelt de nationale en internationale adopties in Thailand. Voor adoptieplaatsingen van Thaise kinderen werkt de adoptiedienst Fiac samen met het Child Adoption Center, de centrale autoriteit en tevens een onderdeel van het voornoemd Ministerie van Welzijn en Ontwikkeling. 

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Thailand verloopt in de regel als volgt:                   

                               

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier. Onder begeleiding van hun dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar het Child Adoption Center in Thailand. Het aanvraagdossier wordt samengesteld conform de richtlijnen en voorwaarden van de Thaise centrale autorteit inzake adoptie. 
 • Na de verzending van het dossier komen kandidaat-adoptieouders op een wachtlijst terecht.
 • Fiac ontvangt de kindstudie na een wachttijd van om en bij de drie jaar. Die bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de matching en het kindvoorstel. 
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor het eerst komt het langverwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan het Child Adoption Center in Thailand.
 • Zodra het nieuws van de aanvaarding is toegekomen in Thailand, wordt er gestart met het verzamelen van de nodige documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De kandidaat-adoptieouders dienen aanwezig zijn op de zitting van de 'Child Adoption Board'. Zij kiezen zelf een voor hen haalbare datum uit de lijst van voorgstelde datums. 
 • Kandidaat-adoptanten worden door een contactpersoon van Fiac ter plaatse opgevangen en begeleid en houden rekening met een verblijf van minimum 14 dagen ter plaatse.
 • De procedure tot adoptie gebeurt in België, juridsich betreft het een gewone adoptie. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 • De juridische adoptieprocedure wordt in België ingezet vooraleer het kind 6 maanden in België verblijft.
 • Nadat aan de follow-up vereisten van het herkomstland is voldaan en ééns de adoptie-uitspraak vanuit Thailand ontvangen, kan de adoptieprocedure in België worden verdergezet en afgerond.